Annemiek
Altersum 2
Jeroen
Amber

Arbeidsverhoudingen volgens Altersum

Met volwassen arbeidsverhoudingen haal je in elke organisatie samen het beste naar boven. Dat geldt zowel voor de organisatie in haar geheel als voor individuele werknemers. Daarom ondersteunt Altersum alle partijen bij vraagstukken op het gebied van arbeidsverhoudingen. Van werkgever tot vakbond en van ondernemings- of medezeggenschapsraad tot individuele medewerkers. Bij grote en kleinere bedrijven en organisaties, in vrijwel elke sector. Steeds met één doel: de optimale match maken tussen de doelstellingen van een organisatie en de individuele wensen van de werknemers.