Onderzoek

U kunt Altersum ook inschakelen voor onderzoek op het brede gebied van arbeidsverhoudingen. Bijvoorbeeld naar mogelijkheden om de samenwerking tussen management en medezeggenschap te verbeteren. Of het verkennen van scenario’s en oplossingsrichtingen voor knellende arbeidsvoorwaarden. Hierbij gaan we in gesprek met de mensen in uw organisatie. Soms tijdens vergaderingen, of juist gewoon in de koffiekamer. Het resultaat is dan ook geen dik rapport, maar vooral praktische handreikingen en handvatten om aan de slag te gaan. Waarbij we desgewenst natuurlijk ook kunnen ondersteunen in de uitvoering.