De financiën helder in beeld

Organisaties zijn volop in beweging. Dat zorgt vaak voor onrust. Want gemaakte afspraken in bijvoorbeeld een sociaal plan hebben gevolgen op individueel niveau. Altersum maakt de financiële consequenties inzichtelijk zónder een financieel product te willen verkopen. We treden op als een belangenbehartiger met verstand van arbeidsvoorwaarden. We worden ingeschakeld door werknemers, vaak vanuit de ondernemingsraad of vakbond. Maar ook door werkgevers die hun personeel een regeling willen aanbieden, bijvoorbeeld bij een reorganisatie. Door de financiële scenario’s helder in beeld te brengen, creëren we rust – voor de individuele werknemer én voor de organisatie.